Ana Sayfa Ekonomi 2,6 milyar TL oldu

2,6 milyar TL oldu

KKTC Merkez Bankası’nın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 18,2 oranında arttı.

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2013 Pazartesi 10:02
2,6 milyar TL oldu

KKTC Merkez Bankası’nın aktif büyüklüğünün 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,2 oranında arttığı ve 2,6 milyar TL’ye yükseldiği bildirildi.


Geçtiğimiz hafta yayımlanan KKTC Merkez Bankası’nın 2012 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, Banka’nın özkaynakları da, 2011’e göre yüzde 11,32 oranında artarak, 261 milyon TL’ye olarak saptandı. Merkez Bankası’nda tutulan yasal karşılıklar kalemi toplamı da bir önceki yıla göre yüzde 6,6 oranında artış göstererek 700 milyon TL’ye yükseldi.

 

Komşulardaki sıkıntılar

 

KKTC Merkez Bankası Başkanı Dr. Bilal San, 2012 yılı özet “Yıllık Faaliyet Raporu”ndaki değerlendirmesinde, komşu ülkelerin yaşamakta olduğu sıkıntılara dikkat çekerek, benzer sıkıntılar yaşamamak için yapılması gerekenlerin gecikmeden yapılması gerektiğini vurguladı.


Gelişmiş ekonomileri kriz koşullarından çıkarmak adına küresel boyutta çok çeşitli para ve maliye politikası enstrümanlarının kullanıldığı bir yılın geride bırakıldığı üzerinde duran San, şöyle devam etti:


“Finansman sıkıntısı yaşayan ülkelerin borçlarının ötelenmesi, ihtiyaç duyulan sektörlere doğrudan sermaye destekleri sağlanması, borçların ve borç faizlerinin üzerlerinin çizilmesi de dahil pek çok ciddi adımlar atılmasına rağmen beklenen neticelerinin alındığını söylemek henüz mümkün değil. Küresel anlamda para politikasının etkinlik alanının giderek daraldığı göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki dönemde başta kriz yaşayanlar olmak üzere krize yakalanmadan tedbir almak isteyen ülkelerin özellikle maliye alanında reform niteliğinde politikalar uygulamaları gerekmektedir.


Bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların bütün toplumu ve ekonomiyi ne ölçüde olumsuz yönde etkilediği konusunda yeterli gözlem ve tecrübelere sahibiz. Komşu ülkelerin yaşamakta olduğu sıkıntılardan gerekli derslerin alınması ve benzer durumlara düşmemek için yapılması gerekenlerin gecikmeden yapılması temennimizdir.”


San, tüm sorunlara ve Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik daralmalara rağmen, 2012 yılında ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 2,8 oranında büyüdüğünün ifade edildiğini belirterek, Merkez Bankası’nın finans sektöründe istikrarı gözetmek suretiyle büyümeye yardımcı olduğunu kaydetti. “Bu amaçlara hizmet etmek üzere sektörün likidite ihtiyaçları sağlanan imkanlar çerçevesinde karşılanmış, kredi genişlemesi devam etmiştir” diyen San, önceki yıllarda olduğu gibi, 2012’de de finansal sistemin sağlamlığını tehdit eden kırılganlıkların tespiti ve bu kırılganlıklar dolayısıyla finansal istikrarsızlığa neden olabilecek potansiyel sistemik zafiyetlerin denetim ve gözetimi çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti.


Bilal San, tüm bankalar nezdinde gerçekleştirilen genel denetimlere ilaveten, krediler, sermaye artırımları ve belirli konulara ilişkin özel denetimlerimiz ve risk odaklı denetim çalışmalarının sürdürüldüğünü söylerken, gözetim ve denetim çalışmalarına ilaveten, duyulan ihtiyaç doğrultusunda reeskont faizlerimizde, yasal karşılık oranlarında değişiklikler yapıldığını belirtti.


Merkez Bankası Başkanı San, tüketici ve yatırımcı tercihlerinin doğurduğu yeni ihtiyaçlar ve buna göre geliştirilen finansal ürünlerin yapısal değişiklik gereksinimini de beraberinde getirdiğini kaydederek, KKTC finans sektörünün yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, yeni Bankacılık ve Bankacılık Sigorta Fonu Yasa tasarıları Bankamız tarafından hazırlanarak ilgili Bakanlıklarımıza gönderildi. ‘Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Tasarısı’ başta olmak üzere, finans sektörünü ilgilendiren diğer mevzuat çalışmalarına da teknik düzeyde destek sağlandı” dedi.

 

2012 verileri

 

2012 yılsonu itibarıyla KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı önceki yıla göre yüzde 18,24 oranında artmış ve 2 milyar 587 milyon TL’ye yükseldi.


Merkez Bankası 2011 yılı bilançosu aktif toplamının içinde yüzde 93,61 paya sahip nakit değerler, bankalardan alacaklar ile menkul değerler cüzdanı hesapları, 2012 yılı içinde artış göstermiş ve yılsonu itibarıyla aktif içindeki payları yüzde 94,88 seviyesine ulaştı.


Aktif toplamı içinde en büyük paya sahip nakit değerler ve bankalardan alacaklar kaleminde, önceki yılsonuna göre yüzde 19,11 oranında artış gerçekleşti. Bu artışla 2012 yılsonu itibarıyla 2.412 milyon TL seviyesine ulaşan nakit değerler ve bankalardan alacaklar kaleminin aktif toplamı içindeki payı yüzde 93,23 oldu.

 

Bankaların mevduat toplamı

 

KKTC’de faaliyette bulunan lisanslı bankaların Merkez Bankası nezdindeki mevduat toplamlarını gösteren bankalar mevduatı kalemi 2011 yılsonuna göre yüzde 23,53 artış göstermiş ve 2012 yılsonunda 1 milyar 315 milyon TL olarak gerçekleşti.


2012 yılsonu itibarıyla diğer mevduat kalemi 2011 yılsonuna göre yüzde 14,12 oranında azalış göstererek yaklaşık 1 milyon TL’ye geriledi.


Bankada tutulan yasal karşılıklar kalemi toplamı 2012 yılsonunda bir önceki yıla göre yüzde 6,6 oranında artış göstererek 700 milyon TL’ye yükseldi.


Merkez Bankası’na ve Hazine’ye ait fonlarda 2011 yılsonuna göre meydana gelen gerilemelere karşın, diğer fonlar kaleminde yaşanan artışa bağlı olarak fonlar kalemi, 2012 yılsonu itibarıyla 268,1 milyon TL’ye ulaştı.


Özkaynaklar kalemini oluşturan alt kalemler arasında bulunan ihtiyatlar ve karşılıklar hesaplarında, 2011’e göre sırasıyla yüzde 17,63 ve yüzde 19,19 oranlarında ki artışlar sonucunda, özkaynaklar toplamı 260,9 milyon TL oldu.


Yaşanan bu değişimlerin ardından 2012 yılsonu itibarıyla ihtiyatlar, karşılıklar ve kâr kalemleri sırasıyla 101,4 milyon TL, 80,3 milyon TL ve 59,2 milyon TL olarak gerçekleşti.


Ayrıca, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası’nın 8. maddesinde belirtildiği üzere, Banka’nın 20 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunuyor.

 

Kâr-zarar tablosu

 

2012 yılında Merkez Bankası’nın kârı önceki yıla göre yüzde 2,64 oranında azaldı ve 59,2 milyon TL’ye geriledi. 2011’ göre toplam gelirler kalemindeki yüzde 3,67 artışa karşın toplam giderler kaleminde yüzde 9,42 oranında yaşanan artış, kâr toplamının azalmasına sebep oldu.


Gelirler kalemi altında 2012 yılında yüzde 92,33 paya sahip olan alınan faizler kalemi, önceki yıla göre yüzde 6,46 artış gösterdi ve 122,1 milyon TL’ye çıktı. Aynı dönem içinde kambiyo kârları 7,5 milyon TL azalış gösterirken, TL işlemleri kârları 5,4 milyon TL arttı. Bu değişimlere istinaden kambiyo kârları ve TL işlem kârları toplamları sırasıyla 1,1 milyon ve 9,1 milyon TL’ye geldi.


2011 yılında 66,8 milyon TL olan toplam giderler, 2012 yılında 6,3 milyon TL artarak, 73,1 milyon TL’ye ulaştı.


Gider kalemleri içinde en yüksek paya sahip olan verilen faizler toplamı, 2012 yılsonu itibarıyla önceki yıla göre binde 5 daralarak 49,3 milyon TL’ye indi. Giderler içinde 2012 yılında yüzde 13,68 ile ikinci en yüksek paya sahip kasadaki TL ve efektif sigorta primleri kalemi, önceki yıla göre yüzde 100 artarak 10 milyon TL’ye çıktı. Personel giderleri önceki yıla göre yüzde 2,52 artarak, 8,1 milyon TL oldu. Banknot ve efektif sigorta primleri ise önceki yıla göre yüzde 3,82 azalarak 2,9 milyon TL’ye geriledi.

 


KKTC Merkez Bankası aktif kalemleri*

 

Aktif 2011 2012 Pay 2011% Pay 2012% Değişim%
Nakit Değerler ve Bankalardan Alacaklar 2.024.944,9 2.411.970,9 92,55 93,23 19,11
Menkul Değerler Cüzdanı 23.275,0 42.586,4 1,06 1,65 82,97
Krediler (Toplam) 105.307,3 91.651,9 4,81 3,54 -12,97
Kamu 103.401,8 91.206,2 4,72 3,53 -11,79
Bankacılık 1.905,5 445,7 0,09 0,02 -76,61
B/arası Para Piyasası İşlem Alacakları 20.387,3 26.176,6 0,93 1,01 28,40
Takipteki Alacaklar (Net) 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Sabit Kıymetler (Net) 1.487,4 1.503,8 0,07 0,06 1,10
Diğer Aktifler 12.484,4 13.151,1 0,58 0,51 5,34
TOPLAM 2.187.886,3 2.587.040,7 100,00 100,00 18,24

* Bin TL


2012 KKTC Merkez Bankası seçilmiş pasif kalemleri

Özkaynaklar: 260.911.512
Mevduatlar: 1.357.819.974 
Yasal Karşılıklar: 700.000.506 
Diğer Pasifler: 268.308.726 
Pasif Toplamı: 2.587.040.718

2012 Merkez Bankası likit varlıkları

Nakit Değerler: 41.824.171
Altın Deposu: 2.506.876 
Bankalar Nezdindeki Mevduat TP: 1.224.645.576 
Bankalar Nezdindeki Mevduat YP: 1.016.589.138 
Yurtdışı Bankalar: 126.405.173 
MDC: 42.586.400 
TOPLAM: 2.454.557.334

* TP: Türk Parası
* YP: Yabancı Para

Bankacılık sektörüne kullandırılan krediler

Tarım: -- 
Ticari: 1,280,247
Sanayi : 4,640,154
İhracat: --
Küçük Esnaf : --
Turizm: -- 
Eğitim: 13,634,414
TOPLAM: 19,554,815

Merkez Bankası nezdindeki mevduatlar

Kamu Mevduatı TP: 29.068.032
Kamu Mevduatı YP: 12.594.336
Bankalar Serbest TP: 569.036.541
Bankalar Serbest YP: 705.950.851
Bankalar Zorunlu Karşılıklar TP: 427.106.666
Bankalar Zorunlu Karşılıklar YP: 272.893.840
Diğer TP: 603.900
Diğer YP: 361.688
TOPLAM: 2.017.615.854

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık