İnsani yardımda dünya birincisi...

En çok uluslararası insani yapan ülke Türkiye oldu. STK aracılığı ile ulaştırdığı GSMH bazında 4 Milyar 347 milyon dolarlık yardım yaptı.

İnsani yardımda dünya birincisi...

Türkiye, 2013 yılında dünya genelinde resmi yollardan ve sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla ulaştırdığı 4 milyar 347 milyon dolarlık yardımla gayri safi milli hasıla (GSMH) bazında en çok uluslararası insani yardım yapan ülke oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Yardımları 2013 Raporu'na göre, 2013 yılında Tu?rkiye'nin resmi ve o?zel yollardan ulaştırdığı toplam kalkınma yardımları 4 milyar 347 milyon dolara ulaştı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kalkınma I?s?birlig?i Komitesince (DAC) 2013 yılında yayımlanan verilere göre, Tu?rkiye; ABD, Avrupa Birlig?i kurumları ve I?ngiltere'nin ardından en fazla insani yardım sag?layan 4. dono?r olurken insani yardım/GSMH'de ulaştığı yüzde 0,21 oranla du?nyada birinci sırada yer aldı.

Cog?rafi dag?ılım ac?ısından 2013 yılında kalkınma is?birlig?i projelerinin yüzde 55,9'u Ortadog?u'da, yüzde 24,7'si Afrika'da, yüzde 15,3'u? Gu?ney ve Orta Asya'da, yüzde 3,1'i ise Balkanlar ve Dog?u Avrupa'da hayata gec?irildi.

Tu?rkiye 2013 yılında Afganistan'dan Yemen'e, Haiti'den Filipinler'e kadar 120 u?lkeye yardım elini uzattı. Bu çerçevede raporda TI?KA'nın, Türk dıs? politikasında uygulayıcı yumus?ak gu?cu? olması bakımından o?nemli roller üstlenmeye devam ettiği belirtildi.

- En çok yardım Suriye, Mısır ve Kırgızistan'a yapıldı

Türkiye'nin en çok yardım ettiği ilk üç ülke sırasıyla Suriye, Mısır ve Kırgızistan oldu. Türkiye'nin yardımlarından en c?ok yararlanan ilk 10 u?lke ise sırasıyla Suriye, Mısır, Kırgızistan, Somali, Afganistan, Filistin, Pakistan, Kazakistan, Tunus ve Azerbaycan oldu. Tu?rk STK'ların yardım yaptıg?ı u?lkeler arasında Suriye, Somali ve Nijer bas?ta geldi.

Rapora göre, 2013 yılında en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler sıralamasında ise Türkiye, ABD ve İngiltere'nin ardından üçüncü oldu. Türkiye'yi Japonya ve Almanya takip etti.7 Aralık 2014 Pazar 12:51

http://www.adabasini.com/haber/insani-yardimda-dunya-birincisi--213692.html