"Gıdada etkin kontrolün olması şart"

UBP milletvekili Ergün Serdaroğlu, gıda güvenliği konusunda bir konuşma yaptı.

Gıda kaynaklı hastalıkların olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyen Serdaroğlu, üretiminde tüketime kadar etkin bir kontrolün olması gerektiğini, bu noktada da denetimin şart olduğunu vurguladı.

Gıdaların ilaçlanmasının önemli olduğunu ancak ilaçlama ile hasat arasında geçen sürenin devlet tarafından denetlenmesi gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, beklenilmesi gereken süreye uyulmamasının kötü sonuçları olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, çiftçinin sürekli eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İthal edilen ürünlerin tahlillerinin yapılması gerektiği üzerinde duran Serdaroğlu, bu konunun hassasiyetle ele alınmasını ve örnekleme yapılmasını istedi.

Gıda üretim tesislerinin titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, bunun insan sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

Serdaroğlu, pestisit oranı yüksek çıkan ürünlere ne olduğunu, ayrıca mezbahaların hangi sıklıkta denetlendiğini sordu.

Serdaroğlu, Gıda ve Yem Yasası'nın tüzükleri ile Hal Yasası'nın kısa sürede geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yerleşim alanlarında seracılık yapmanın doğru olmadığını söyleyen Serdaroğlu, buna izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.21 Aralık 2016 Çarşamba 00:12

http://www.adabasini.com/haber/gidada-etkin-kontrolun-olmasi-sart-418245.html