Sivil Toplum Örgütlerinden ortak açıklama: “Gerekirse yargıya taşıyacağız”

banner3

Barolar Birliği, Tabipleri Birliği ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden ‘Külliye mimarı’ konusunda ortak açıklama:“Gerekirse yargıya taşıyacağız”

Sivil Toplum Örgütlerinden ortak açıklama: “Gerekirse yargıya taşıyacağız”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ‘Külliye’ projesi için Türkiye’den mimar getirilmesi ve söz konusu mimarın KKTC vatandaşı yapılması üzerine ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, ülkede yetişen meslek sahiplerinin görmezden gelinmesini ve proje için yurtdışından mimar getirilmesini eleştiren Birlik temsilcileri, bu durumun tüm meslek gruplarının başına gelebileceğini belirtildi.

“Bu kadar kolayca vatandaşlık verilmesi hem mevcut KKTC vatandaşlarına hem de yasal kriterlere sahip olan vatandaş adaylarına yapılmış çok büyük bir haksızlıktır” denilen basın açıklamasında, yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu da belirtilirken, temsilciler konunun takipçisi olunacağını vurguladı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“KKTC Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı külliyesi projesini hazırlayan mimarı, Yurttaşlık Yasası’nın 9. maddesine dayanarak “istisnai olarak” KKTC vatandaşlığına almıştır.

Bakanlar Kurulu’nun bu işlemi, toplum nezdinde gerekliliği veya önceliği henüz kabul görmemiş cumhurbaşkanlığı külliyesi inşası ile alakalı olması bir yana; her yönüyle ve özellikle aşağıdaki sebeplerle de kabul edilemez niteliktedir:

KKTC yürütme erkini temsil eden Bakanlar Kurulu, korumakla mükellef olduğu ülkemizin yetişmiş meslek sahiplerini, meslek örgütlerini ve kurumlarını kendi eliyle görmezden gelmekte, itibarsızlaştırmakta ve yok saymaktadır. Bugün mimarlarımıza layık görülen bu yaklaşımın; yarın ülkedeki tüm meslek mensuplarını tehdit eder noktaya gelebileceği aşikardır.

Buna ilaveten, Bakanlar Kurulu’na yabancı uyruklu kişilere istisnai olarak KKTC vatandaşlığı verme konusunda kendisine tanınan yetkinin suiistimal edildiği görülmektedir. Bu örnekte görülebileceği gibi, KKTC vatandaşlığı verilmesi için Yasada sayılan istisnai koşulların hiçbirine sahip olmayan kişilere bu kadar kolayca vatandaşlık verilmesi hem mevcut KKTC vatandaşlarına hem de yasal kriterlere sahip olan vatandaş adaylarına yapılmış çok büyük bir haksızlıktır.

Kamu yararı amacıyla hareket edilmediği açık olan bu ve benzeri işlemlerin hukuka aykırı olduğu ortadadır.

Yukarıda belirtilenler ışığında Meslek Örgütleri olarak, bahse konu vatandaşlık işleminin tekrar gözden geçirilerek iptal edilmesi talebini Bakanlar Kurulu’na iletiyoruz. Bu talebimizin olumlu karşılanmaması halinde konuyu KTMMOB üzerinden yargıya taşıyacağımızı ve önümüzdeki süreçte benzer nitelikli işlemlerin sıkı bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceğimizi ilan ederiz.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği,
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği,
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği”

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER